ISKANJE

Dobrodošli v spletni trgovini www.all2shine.si. Poleg te spletne trgovine STRAMIND upravlja tudi z drugimi spletnimi mesti, portali in trgovinami v njegovi lasti. Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na informacije, storitve in izdelke, objavljene v tej spletni trgovini.

Izraz “spletna trgovina”, “to spletno mesto”, “all2shine”, “STRAMIND”, “ponudnik”, “prodajalec” ali “nas” ali “mi” se nanaša na lastnika te spletne trgovine oz. upravljavca osebnih podatkov, katerega uradno ime je “STRAMIND, Irena Rezec s.p.” s sedežem na naslovu Razlagova ulica 22, 2000 Maribor. Matična številka podjetja je 9179747000 in kraj registracije je v Sloveniji.

Izraz “vi”, “obiskovalec”, “uporabnik”, “kupec”, “naročnik” se nanaša na obiskovalca te spletne trgovine kot tudi na (potencialnega) naročnika oz. kupca enega ali več izdelkov in storitev iz ponudbe te spletne trgovine.

Vse informacije in gradiva v tej spletni trgovini so informativnega značaja. STRAMIND izjavlja, da si bo z dolžno skrbnostjo pri oblikovanju te spletne trgovine prizadeval, da bodo vsebovane informacije točne in ažurne, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, ažurnost in celovitost informacij in gradiv. Niti STRAMIND niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku ali izdelavi te trgovine ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala ali bi bila v povezavi z dostopom, uporabo te spletne trgovine ali zaradi nezmožnosti uporabe informacij v tej trgovini ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

STRAMIND ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali poškodbe (vključno za škodo povzročeno z računalniškimi virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije do katerih dostop je na voljo preko te spletne trgovine in zaradi dejstva, da je uporabnik obiskal to trgovino ali jo je uporabljal(a). STRAMIND ne sprejema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki lahko izhaja iz uporabe ali nerazpoložljivosti uporabe te spletne trgovine.

STRAMIND si pridržuje pravico, da spremeni vsebino te trgovine kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nobene odgovornosti za katerokoli in vse posledice teh sprememb.

Ta spletna trgovina nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb oziroma vsebuje informacije o tretjih osebah. STRAMIND nima nadzora nad vsebino informacij spletnih strani tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih.

Vsebina te spletne trgovine je predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Ta spletna trgovina vsebuje, vendar ni omejeno na, obliko, videz, grafiko, blagovne znamke, slike, zvok, animacije, videovsebine, tekst, orodja in drugo, kar je v naši lasti ali imamo podeljeno licenco oz. katerokoli drugo dovoljenje za uporabo in/ali objavo.

Strinjate se, da uporabljate informacije in drugo, kar je dostopno v tej trgovini le za vaše namene. Vsaka redistribucija ali reprodukcija dela ali celotne vsebine v kakršnikoli obliki je prepovedana, razen za osebno in nekomercialno uporabo.

Nepooblaščena uporaba te spletne trgovine lahko privede do zahtevka za škodo in je lahko kaznivo dejanje.

STRAMIND je zavezan k zagotavljanju zaščite vaše zasebnosti. Za več informacij preberite našo politiko zasebnosti in politiko uporabe piškotkov.

Za več informacij obiščite stran Prodajni pogoji.

Vaša uporaba te spletne trgovine, in vsak spor, ki izhaja iz takšne uporabe spletne trgovine je predmet zakonodaje Republike Slovenije.

Ti objavljeni splošni pogoji (vključno s prodajnimi pogoji, s politiko zasebnosti in politiko piškotkov) veljajo od 1. oktobra 2022 in se lahko občasno posodabljajo.

Pridržujemo si pravico do spremembe ali zamenjave teh pogojev kadarkoli, tako da objavimo revidirane pogoje v tej spletni trgovini. Odgovorni ste za pregled in seznanitev s takšno spremembo vsakič, ko dostopate do kateregakoli dela te spletne trgovine.