ISKANJE

Pridružite se priporočilnemu programu

V kolikor želite promovirati izdelke in storitve v naši “all2shine” spletni trgovini, vas vabimo, da se pridružite našemu partnerskemu priporočilnemu programu. Odvisno od posameznega izdelka ali storitve ter od vaše uspešnosti lahko zaslužite od 7% – 25% provizije od prodanih storitev in izdelkov na osnovi vašega priporočila. Še več, v posameznih obdobjih (npr. v času posebnih kampanj) bomo odstotek provizije tudi zvišali, o čemer bodo vsi naši priporočilni partnerji pravočasno obveščeni.

Sprejem priporočilnega partnerja v našo “all2shine” mrežo partnerjev ni samodejen. Skrbno bomo proučili vsak izražen interes. Obljubljamo, da bo naš odgovor hiter. Želimo si, da imate bogato spletno socialno omrežje in/ali kakovosten blog in/ali spletno stran z vsebino, ki je združljiva z našimi storitvami in izdelki, da boste lahko promovirali storitve in izdelke iz naše ponudbe.

Če se želite pridružiti partnerskemu programu spletne trgovine “all2shine”, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Naš partnerski priporočilni program (slovenska različica trgovine) je odprt izključno za tiste, ki imajo v Sloveniji registrirano dejavnost bodisi kot podjetje ali kot samostojni podjetnik. Fizične osebe brez registrirane dejavnosti ne bodo sprejete.
  • V prijavnem obrazcu navedite tudi v kateri jezikovni različici in na katerih trgih bi želeli promovirati izdelke in storitve iz naše spletne trgovine. Iz vaših povezav na spletna socialna omrežja ali iz vaših spletnih strani in spletnih dnevnikov mora biti razvidno, da imate veliko število privržencev ali povezav ter visoko kakovostno spletno stran ali strani in dnevnik(e), ki se osredotočajo na ustrezne teme in segmente strank v izbranih jezikih in za izbrane trge.
  • Naših storitev in izdelkov ne smete oglaševati neposredno ali posredno prek neželenih masovnih e-poštnih in/ali SMS sporočil.

Pridržujemo si pravico zavrnitve prijave brez obrazložitve.

Vsem tistim, ki bodo sprejeti v našo mrežo priporočilnih partnerjev pa zagotavljamo:

  • dolžino trajanja piškotkov: 90 dni;
  • podporno ekipo, ki bo odgovarjala na vaša morebitna vprašanja;
  • redno izplačilo provizije na osnovi izstavljenih računov;
  • statistiko in poročanje v realnem času;
  • kakovostna promocijska orodja (npr. reklamne pasice, slike, citati, članki in podobno).

Še preden boste dokončno potrjeni kot naš priporočilni partner, vam bomo posredovali dodatne podrobnosti (vključno s pogodbo).

all2shine eNovice

– naročilo na naše novice –

Among our Services

 

Affiliate Partnership Application Form

– polja, označena z * so obvezna –