ISKANJE

Ali dostavljate blago izven Slovenije?

Blago, ki je v prodaji v tej spletni trgovini dostavljamo izključno slovenskim kupcem in na slovenske naslove.

Kupci iz tujine in z naslovom za dostavo v tujini obiščite mednarodno spletno trgovino na naslovu www.all2shine.com.

Ali je v navedene cene v spletni trgovini že vključen DDV?

Ne, DDV ni vključen v cene, ker nismo davčni zavezanec. Vse cene, razvidne iz spletne trgovine so brez DDV in so končne.

V ceno pa niso vključeni poštni stroški, ki se prištejejo ceni blaga, v primeru, da se blago pošilja po pošti.